(دفتر دانش) ایده‌های ترویج کتابخوانی

مؤسسه آفتاب مهر صبا فارس با حمایت و مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ، در قالب در طرح «دفتر دانش» از ایده‌ها و طرح‌های ترویج کتابخوانی و ادبیات فارسی در سطح استان فارس حمایت می‌کند. انجمن‌های ادبی دارای مجوز، مؤسسات مردم‌نهاد، مؤسسات فرهنگی و هنری و همچنین فعالان فرهنگی و اشخاص حقیقی می توانند در قالب فرم زیر ایده‌های خود را ارسال کنند.