کتاب شکوه خاموش (مستندنگاری خانه های تاریخی شیراز / جلد یک / محله سنگ سیاه و سرباغ)

200,000تومان

کتاب «شکوه خاموش» حاصل پژوهش و نگارش حسن دهقان و عکس‌هایی از شیواالسادات عطاران عکاس خبری و مستند شیراز از بافت تاریخی شیراز است. در این پژوهش 74 خانه‌ی ثبت ملی شده از محله‌های سنگ سیاه، سرباغ و حتی بخش‌هایی از محلات درب مسجد و سر دِزک در نقشه‌ای مدون و عکس‌های بیش از 40 خانه‌ی در دسترس ثبت شده است.

توضیحات

کتاب «شکوه خاموش» حاصل پژوهش و نگارش حسن دهقان و عکس‌هایی از شیواالسادات عطاران عکاس خبری و مستند شیراز از بافت تاریخی شیراز است. در این پژوهش ۷۴ خانه‌ی ثبت ملی شده از محله‌های سنگ سیاه، سرباغ و حتی بخش‌هایی از محلات درب مسجد و سر دِزک در نقشه‌ای مدون و عکس‌های بیش از ۴۰ خانه‌ی در دسترس ثبت شده است.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g
ابعاد 23 × 23 × 2 cm