مسابقه کتابخوانی «تو قهرمان من هستی»

دانش آموز عزیز !

هفته کتاب و کتابخوانی را تبریک می گوییم.

اگر کتاب را خوب مطالعه کردی و آماده هستی اول فرم زیر را تکمیل کن و بعد به این ۵ پرسش پاسخ بده.

فقط یادت باشد که فقط یک بار می توانی در آزمون شرکت کنی.

می توانی کتاب را از اینجا هم دریافت کنی

شما باید متن درج کنید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.