آزمون عزاداری عالمانه «کتاب راز شادی امام حسین(ع) در قتلگاه»

کتاب راز شادی امام حسین (ع) در قتلگاه نوشته اصغر طاهرزاده به شادی امام حسین با این همه مصیب در روز عاشورا و در قتلگاه می‌پردازد.
به ۱۰ پرسش مطرح شده پاسخ دهید.

شما باید متن درج کنید.
شما باید عدد درج کنید.
شما باید عدد درج کنید.
شما باید متن درج کنید.